Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
phuongdoanthi
Gửi lúc: 20:52 05-11-2018

Cho biết x+y=2
tìm 3x+4y-4x+3y

Toán lớp 6
Đố vui


23 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

14 là đúng

vote cho mình nhé


Báo cáo sai phạm
phuongdoanthi đã chọn câu trả lời này

14 là câu chả lời quả mình và là câu trả lời đầu tiên quả ở câu hỏi này


Báo cáo sai phạm

lúc trước cậu gửi đề sai bây giờ cậu gửi để lại mới là đúng


Báo cáo sai phạm

14 là câu chả lời đúng đấy


Báo cáo sai phạm
đề cho mik gửi lại nha
cho biết x+y=2
tìm 3x+4y+4x+3y
 

Báo cáo sai phạm

nếu các bạn hỏi x+y đâu ra thì các bạn nhớ nhìn cái mà người ta cho mình biết nha"cho biết x+y=2"


Báo cáo sai phạm

=(3x+4x)-(4y+3y)

=7x-7y

=7.(y+x)

=7.2

=14


Báo cáo sai phạm

tui sẽ giải nhé sai hết rồi

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 20 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: