Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
nguoinhensieutoc
Gửi lúc: 21:09 05-11-2018

8,7<x>10,2


Toán lớp 5
Tìm x


34 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

9


Báo cáo sai phạm
nguoinhensieutoc đã chọn câu trả lời này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo sai phạm
các số cần điền lớn hơn 8,6 và 10,3 nhé
 

Báo cáo sai phạm

8,8;8,9;9;9,1;9,2;9,3;9,4;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;10;10,1


Báo cáo sai phạm

neu x la so tu nhien thi se =9

con ko thi x=8,8;8,9;9;9,1;....;10,1

 

 


Báo cáo sai phạm

Phải từ 11 trở lên bởi vì bạn hỏi là: Tìm x khi x lớn hơn 8.7 và lớn hơn 10.2


Báo cáo sai phạm

Nếu là số tự nhiên thì x= 11 trở lên

Nếu bạn thấy sai hãy nhìn lên câu hỏi nhé!


Báo cáo sai phạm

11 vì nó lớn hơn cả 8,7 và 10,2


Báo cáo sai phạm

có chép nhầm đề bài ko

 


Báo cáo sai phạm
số thập phân hay số tự nhiên?

Báo cáo sai phạm

đề bài sai 

có thể đề bài đúng là :

8,7<x<10,2

  x= 9


Báo cáo sai phạm

x={8,8;8,9;9;.............}

x\(\in\)N, x>8,7

đề bài sai sai


Báo cáo sai phạm

x=8,9 ; 9,1 ;9,2;9,3;9,4;9,5;9,6;9,7;9,8;9,9;10;10,1

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 31 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: