Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
thanhgiang58
Gửi lúc: 22:04 05-11-2018

Người ta trồng mía trên một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 130m, chiều dài hơn chiều rộng 70m.
a. Tính diện tích khu đất đó.
b. Biết rằng trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 300kg mía. Hỏi trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg mía?

Toán lớp 5
Toán có lời văn


26 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

a.Chiều dài của khu đất:

130+70=200(m)

Diện tích khu đất:

130 x 200=26000(m2)

b.Thu hoạch tất cả mía:

26000:100 x 300=78000 (kg)

ĐS:a. 26000 m2

b.78000 kg


Báo cáo sai phạm
thanhgiang58 đã chọn câu trả lời này

chiều dài khu đất                                                                  thu  hoạch đc số kg mía là

                                                                                              26000:100x300=78000(kg)

130+70=200m                                                                                 Đ/S      a,26000m2

                                                                                                                     b,78000kg mía

 

diện tích khu đất

130x200=        26000(m2)


Báo cáo sai phạm

Chiều dài là:130+70=200

a,Diện tích khu đất là:200*130=26000

b,26000:100*300=78000


Báo cáo sai phạm

Chiều dài khu đất đó là :

             130 + 70 = 200 ( m )

a, Diện tích khu đất đó là :

             130 x 200 = 26000 ( m2 )

b, Trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được số kg mía là : 

             26000: 100 x 300 = 78000 ( kg )

                           Đáp số : a, 26000 m2 ; b, 78000kg mía 


Báo cáo sai phạm
Chiều rộng = 130+70=200(m)
a, Diện tích khu đất đó = 200x130=  26000(m2)
b, Trên đó người ta thu hoạch được là: 
26000:100x300=78000(kg)
Đáp số :...........(tự điển)

Báo cáo sai phạm

Chiều rộng = 130-70=60(m)

a, Diện tích khu đất đó = 130x60=  7800(m2)

b, Trên đó người ta thu hoạch được là: 

7800:100x300=23400(kg)

Đáp số :...........(tự điển)

 


Báo cáo sai phạm
a.Chiều dài của khu đất:
130+70=200(m)
Diện tích khu đất:
130 x 200=26000(m2)
b.Thu hoạch tất cả mía:
26000:100 x 300=78000 (kg)
ĐS:a. 26000 m2
b.78000 kg

Báo cáo sai phạm

a] Chiều dài khu đất là:

130+70=200 [m]

Diện tích khu đất là: 

130*200= 26000[m2]

b] 26000m2 gấp 100m2 số lần là:

26000 :100=260[lần]

khu đất đó thu hoạch đươc là:

260 * 300=78000[kg]

đ/s:a]26000m2

b]78000kg  mía


Báo cáo sai phạm

giải

chiều dài là 

130+70=200 (m)

a Diện tích khu đất là

130 x 200 = 26000(m2)

b Thu hoạch được số mía đường là

300 x (26000 : 100) =78000(kg)

Đáp số a 26000 m2

b 78000 kg


Báo cáo sai phạm
a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )
    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 \(\left(m^2\right)\)
b, 1m2m2thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )
    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )
                Đ/s : a, 26000 \(\left(m^2\right)\)
                        b, 78000kg
 

Báo cáo sai phạm
a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )
    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 \(\left(m^2\right)\)
b, 1m2m2thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )
    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )
                Đ/s : a, 26000 \(\left(m^2\right)\)
                        b, 78000kg

Báo cáo sai phạm
a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )
    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 ( m2)
b, 1m2thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )
    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )
                Đáp số : a, 26000  m2
                               b, 78000  kg

Báo cáo sai phạm

a. chiều dài 130+70=200(m)

    diện tích  200x130=26000(m2)

b. 1m2 300:100=3(kg)

    thu được 3x26000=78000(kg)


Báo cáo sai phạm
 
a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )
    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 ( \(m^2\))
b, 1\(m^2\)thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )
    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )
                Đ/s : a, 26000 \(m^2\)
                        b, 78000kg

Báo cáo sai phạm
a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )
    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 ( \(m^2\))
b, 1m2m2thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )
    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )
                Đ/s : a, 26000  \(m^2\)
                        b, 78000kg

Báo cáo sai phạm
a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )
    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 ( m2m2)
b, 1m2m2thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )
    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )
                Đáp số : a, 26000  m2m2
                               b, 78000  kg

Báo cáo sai phạm

a, Chiều dài khu đất là : 130 + 70 = 200 ( m  )

    Diện tích khu đất là : 130 x 200 = 26000 ( \(m^2\))

b, 1\(m^2\)thu được số kg mía là : 300 : 100 = 3 ( kg )

    Trên cả khu đất thu hoạch được số kg mía là : 26000 x 3 = 78000 ( kg )

                Đ/s : a, 26000  \(m^2\)

                        b, 78000kg

 

Báo cáo sai phạm
Xem thêm 23 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: