Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
LANANH1877
Gửi lúc: 20:33 06-12-2018

Số học sinh của mỗi lớp học khi xếp hàng 2,hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 5 đều thiếu 5 biết số học sinh của lớp 6A nằm trong khoảng từ 38 đến 60. Tính số học sinh của lớp đó.

 


Toán lớp 6


3 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

gọi số học sinh lớp đó là a ( học sinh )

Ta có : a chia cho 2,3,4,5 đều thiếu 

Suy ra : a+5 chia hết cho 2,3,4,5

Suy ra :a+5 thuộc vào BC(2,3,4,5) và 38 bé hơn hoặc bằng a và a bé hơn hoặc bằng 60 (1)

2=2

3=3

4=2^2

5=5

BCNN(2,3,4,5)=2.3.5=30

BC(2,3,4,5)=B(30)={0;30;60;90;...} (2)

            Từ (1) và (2)

Suy ra a+5=60

            a   =60-5=55

vậy số học sinh cần tìm là 55 bạn 


Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh cần tìm là a ( học sinh,a thuộc N) 

vì khi xếp thành hàng 2, hàng 3,hàng 4 hoặc hàng 5 thì đều thiếu 5 nên 

a+5:2,a+5:3,a+5:4,a+5:5 vào 43<a+5<65

=> a= ƯCLN(2,3,4,5) và 43<a+5<65

ta có:  

2=2                   4=2 mũ 2 

3=3                   5=5 

ƯCLN(2,3,4,5)=2 mũ 2 . 3 .5 = 4.3.5=60     

ƯC(2,3,4,5)=Ư( 60)=(1;2;3;4;5;6;10;...;60) 

mà số học sinh trong khoảng 43<a+5<65 nên a=(1;2;3;4;5;6;...;60) 

vậy số học sinh cần tìm là (1;2;3;4;5;6;...;60) 


Báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: