Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
dieuthaothoan
Gửi lúc: 20:51 06-12-2018

Tổng của 2 số bằng 3600.Chia số lớn cho số nhỏ ta được thương là 4 và dư 940.Tìm 2 số đó

NHớ trình bày rõ ràng mk mới vote nha


Toán lớp 6


6 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Ta gọi 2 số cần tìm là  a , b ( a> b)
Theo bài ta có a + b = 3600 ( 1 )
A = 4b + 940 ( 2)
Thay ( 2 ) vào ( 1 ) => 4b + 940 + b = 3600
=> 5b= 3600- 940
=> 5b= 35060
=> b = 7012
=> a= 35060 - 7012 = 28988
vậy hai số cần tìm là 28988 và 7012

Báo cáo sai phạm
dieuthaothoan đã chọn câu trả lời này

bn ANHdoan2008 tính sai rùi

3600-940=2660

bn nhầm ko phải 36000-940=35060


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 3 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: