Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
hoangde2100
Gửi lúc: 20:37 11-01-2019

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất , biết số đó chia cho 3 dư 1 , chia cho 4 dư 2 , chia cho 5 dư 3 , chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11.


Toán lớp 6
Lập luận


9 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

Gọi số cần tìm là x
theo đề bài, ta có :
x+2 chia hết cho cả 3,4,5,6 
=> x + 2 là bội chung của 3, 4, 5,6
BCNN ( 3,4,5,6) = 60 nên x + 2 = 60.N
Do đó : x= 60.N - 2 { N = 1,2,3,4...}. Mặt khác x chia hết cho 11 lần lượt cho n = 1,2,3
Ta thấy N = 7 thì x = 418 chia hết cho 11
Vậy : Số nhỏ nhất phải tìm là 418


Báo cáo sai phạm
Nhận xét: 
3 - 1 = 2 
4 - 2 = 2 
5 - 3 = 2 
6 - 4 = 2 
Gọi số cần tìm là a 
thì a + 2 chia hết cho cả 3,4,5,6 
Ta có 3 = 3 x 1 
4 = 2 x 2 
3 = 5 x 1 
6 = 3 x 2 
3 x 2 x 2 x 5 = 60 
a + 2 là bội của 60 
a = (60 - 2 ) + k x 60 
a= 58 + k x 60 
a chia hết cho 11 mà 58: 11 = 5 (dư 3); 11 - 3 = 8 
Vậy (k x 60) : 11 ( dư 8) 
Ta thử thì tìm được k = 6 là phù hợp
Vậy a = 58 + 6 x 60 = 418 
Chúc bạn học giỏi nha!

Báo cáo sai phạm
418 là đúng đó nhưng giải hẳn ra nhé

Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên bạn cần tìm là 418 nha !

Học tốt ! Vote nha !


Báo cáo sai phạm

mik ko giỏi về toán lập luận cho lắm !


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 6 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
9
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: