Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
quangianghien
Gửi lúc: 19:37 10-02-2019

một hình tam giác ABC có cạnh 12, 5 cm . nếu kéo dài đáy BC vè phia C một đoạn 5 cm thì diện tích tăng thêm 25,5 cm2. diện tích phần tăng thêm bằng bao nhiêu diện tích hình tam giác ABC


Toán lớp 5


9 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
 
thất tịch không mưa
bến xe
hào môn kinh mộng
y.dusjdhiumc.êu em từ caí nhìn đầu tiên

Báo cáo sai phạm
đạo tình
thông linh phi
ngủ cùng sói
thất tịch không mưa
 

Báo cáo sai phạm

chiều cao là:

    25,5 : 5 x2 =10,2(cm)

Diện tích hình ABC là

    (12,5 x 10,2):2=63,75(cm2)

              ĐS: 73,75 cm2


Báo cáo sai phạm

tam giác ABC có cạnh đáy là 12,5 hả bạn


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 6 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
28
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
12
Điểm TT tuần
10
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: