Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
anhha2010
Gửi lúc: 21:21 14-03-2019

Nếu một phần năm con gà đẻ được một phần năm quả trứng trong một phần năm ngày. Hỏi một nửa tá con gà sẽ đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 6 ngày ?


Toán lớp 3


5 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

ó cả chuyện 1/5 quả trứng à


Báo cáo sai phạm
anhha2010 đã chọn câu trả lời này

\(\frac{1}{5}\)con gà mà đẻ được à


Báo cáo sai phạm

6 quả trứng vì 1/5 con trong 1/5 quả trong 1/5 ngày nên một nủa tá gà = 6/12=1/2.

Vậy 1/2 con trong 1/2 quả trong 1/2 ngày

1/2 ngày =12h

nên 6d=144h

lấy 144h/12h=12.

Vậy con gà sẽ đẻ 1/2 quả trong 12h.

Nên lấy 12*1/2=6 quả

Vậy con gà đẻ 6 quả.

Ahihi.Quá easy.

Tui tự giải đó


Báo cáo sai phạm

vậy có tất cả 6 quả trứng


Báo cáo sai phạm

ủa có 1/5 con gà ,1/5 quả trứng hả 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 2 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: