Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
Buidanhphat
Gửi lúc: 21:49 14-03-2019

Đố:Con gà có trước hay quả trứng có trước?

1 điểm cho ng trả lời đúng và nhanh nhất


Tiếng Việt lớp 5


13 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

đáp án là gà có trước vì các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm thấy một loại protein quyết định sự hình thành của vỏ trứng có ở gà mái


Báo cáo sai phạm

Vậy bạn thử hỏi gà coi cái nào có trước nhé


Báo cáo sai phạm

con gà có trước ??? giờ mớ bt


Báo cáo sai phạm

con gà có trước ??? giờ mớ bt


Báo cáo sai phạm

Gà có trước vì : Các nhà khoa học nước ngoài đã phát hiện ra 1 protein mà chỉ có trong buồng trứng gà mái nên ng ta đưa ra kết luận là gà có trước


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 7 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
19
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: