Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
Rubychauanh
Gửi lúc: 14:22 15-04-2019

Nhà của cô Mai có 10 chiếc mũ . Nhà của cô Hòa có ít hơn cô Mai 3 cái. Rồi cô Hòa được bạn học sinh tặng 12 chiếc mũ . Hỏi cô Hòa có bao nhiêu chiếc mũ ?

Toán lớp 1
Toán có lời văn


13 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

Cô Hòa có số cái mũ là :
     [10-3] +12=19 [cái mũ ]
                      Đáp số:19 cái mũ


Báo cáo sai phạm
Rubychauanh đã chọn câu trả lời này

lưu ý sai sẽ ko vote và đúng thì sẽ vote nhưng ở đây em thấy có khá nhiều người làm tốt . HIHI em vote hết rồi nha


Báo cáo sai phạm

Cô Hòa có số cái mũ là :
     [10-3] +12=19 [cái mũ ]
                      Đáp số:19 cái mũ


Báo cáo sai phạm

Cô Hòa có số cái mũ là :
     [10-3] +12=19 [cái mũ ]
                      Đáp số:19 cái mũ
Vote đi


Báo cáo sai phạm

Cô Hòa có số cái mũ là :
     [10-3] +12=19 [cái mũ ]
                      Đáp số:19 cái mũ
Vote đi


Báo cáo sai phạm

Cô Hòa có số cái mũ là :
     [10-3] +12=19 [cái mũ ]
                      Đáp số:19 cái mũ
Vote đi


Báo cáo sai phạm

vote cho mình đi mình làm ở dưới rồi


Báo cáo sai phạm

lúc đầu cô Hòa có số chiếc mũ là:

     10 - 3 = 7 (chiếc mũ)

cô Hòa có số chiếc mũ là:

     7 + 12 = 19 (chiếc mũ)

                 đáp số:19 chiếc mũ


Báo cáo sai phạm

                  Bài giải

Cô Hòa có số cái mũ là :

     [10-3] +12=19 [cái mũ ]

                      Đáp số:19 cái mũ


Báo cáo sai phạm

  Lúc đầu cô có số mũ là :

    10-3=7(chiếc mũ)

  Sau khi cô Hòa được bạn học sinh tặng 12 chiếc mũ thì cô Hòa có số mũ là :

    7+12=19(chiếc mũ)

      Đáp số : 19 chiếc mũ


Báo cáo sai phạm

số mũ cô hòa có là:

10-3+12=19(mũ)

Đáp số:19(mũ)


Báo cáo sai phạm

số mũ nhà cô hòa có là 

10-3+12=19(chiếc mũ)

nhớ vote nhé bạn


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 10 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
18
Điểm TT tuần
10
Điểm TT tuần
9
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: