Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
thanhnganck2
Gửi lúc: 16:01 15-04-2019

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng lúa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tích tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.


Toán lớp 5
Toán có lời văn


15 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

696,1 mới đúng


Báo cáo sai phạm
thanhnganck2 đã chọn câu trả lời này

thanhnganck2 viết sai đề rồi


Báo cáo sai phạm

mà sách bạn là sách giáo khoa toán lớp 5 à?


Báo cáo sai phạm

bạn lớp mấy vậy thanhnganck2


Báo cáo sai phạm

đề mình xem trong sách toán trang 160

 


Báo cáo sai phạm

làm bạn bè mình nhé huyenthupham


Báo cáo sai phạm

nhưng bạn viết sai đề thì có


Báo cáo sai phạm

bây giờ mình sẽ vote những câu hỏi đúng

 


Báo cáo sai phạm

bạn  thanhnganck2 viết  sai đề nên mình hiểu theo cách của mình mới ra 1467,1 

 


Báo cáo sai phạm

diện tích đất trồng hoa là

540,8+385,5=926,3(ha)

tổng diện tích trồng hoa và lúa là 

926,3+540,8=1467,1(ha)

nhớ vote cho mình


Báo cáo sai phạm
Diện tích đất  trồng hoa của xã đó là :
540,8 + 385,5= 155,3 (ha)
 Tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa là:
540,8-155,3=696,1 (ha)
    đáp số 696,1 ha
 

Báo cáo sai phạm

540,8-385,5=155,3[ha]

540,8+155,3=696,1[ha]


Báo cáo sai phạm

Diện tích đất  trồng hoa của xã đó là :

540,8 + 385,5= 926,3 (ha)

 Tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa là:

540,8+926,3=1467,1 (ha)

    đáp số 1467,1 ha


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 12 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
18
Điểm TT tuần
10
Điểm TT tuần
9
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: