Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
trang1397
Gửi lúc: 16:58 15-04-2019

Cho tam giác ABC có góc A=90 độ, đường  cao AH, trên BC LẤY D sao cho BD=BA. Đường vuông góc BC tại D cắt AC tại E                                                                                                                                                      a, CM: AE=ED                                                                                                                                                     b,  CM:AD LÀ TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC HAC                                                                                                     C: ĐƯỜNG PHÂN GIÁC GÓC NGOÀI TẠI C CẮT BE TẠI K. TÍNH GÓCBAK                                                   D: CM AB+AC<BC+AH E: SO SÁNH HD VÀ DC                                                                                                                AI LÀM NHANH VÀ ĐÚNG MÌNH SẼ VOTE NHA

Toán lớp 7


3 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

ta có AH//ED (cùng vuông góc với BC)

    xét tam giác AHE và tam giác DHE có

            EH chung

             DHE=HEA( so le trong)

            AHE=HED( so le trong)

      => tam giác AHE=tam giác DHE( c-g-c)

        => AE=ED( hai góc tương ứng)

vote đê bạn ơi


Báo cáo sai phạm
trang1397 đã chọn câu trả lời này
ta có AH//ED (cùng vuông góc với BC)
    xét tam giác AHE và tam giác DHE có
            EH chung
             DHE=HEA( so le trong)
            AHE=HED( so le trong)
      => tam giác AHE=tam giác DHE( c-g-c)
        => AE=ED( hai góc tương ứng)
vote đê bạn ơi

Báo cáo sai phạm
ta có AH//ED (cùng vuông góc với BC)
    xét tam giác AHE và tam giác DHE có
            EH chung
             DHE=HEA( so le trong)
            AHE=HED( so le trong)
      => tam giác AHE=tam giác DHE( c-g-c)
        => AE=ED( hai góc tương ứng)
vote đê bạn ơi

Báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
28
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
12
Điểm TT tuần
10
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: