Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
maiuyen2008
Gửi lúc: 19:13 15-04-2019

3 giờ 15 phút + 2,7 giờ : 3 

Ghi cả cách làm nhé! Ai làm nhanh và đúng mình vote cho.


Toán lớp 5


7 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

3 giờ 15 phút +2,7 giờ :3
= 3 giờ 15 phút  + 0,9 giờ
Đổi 0,9 giờ = 54 phút
=> 3 giờ 15 phút + 54 phút 
=3 giờ 69 phút =4 giờ 9 phút
Vote đi


Báo cáo sai phạm
maiuyen2008 đã chọn câu trả lời này

3 giờ 15 phút +2,7 giờ : 3

=3 giờ 15 phút +0,9 giờ

=3 giờ 15 phút + 54 phút

=4 giờ 9 phút

 


Báo cáo sai phạm

3 giờ 15 phút +2,7 giờ :3
= 3 giờ 15 phút  + 0,9 giờ
Đổi 0,9 giờ = 54 phút
=> 3 giờ 15 phút + 54 phút 
=3 giờ 69 phút =4 giờ 9 phút
Vote đi


Báo cáo sai phạm
3 giờ 15 phút +2,7 giờ :3
= 3 giờ 15 phút  + 0,9 giờ
Đổi 0,9 giờ = 54 phút
=> 3 giờ 15 phút + 54 phút 
=3 giờ 69 phút =4 giờ 9 phút
Vote đi

Báo cáo sai phạm

3 giờ 15 phút +2,7 giờ :3

= 3 giờ 15 phút  + 0,9 giờ

Đổi 0,9 giờ = 54 phút

=> 3 giờ 15 phút + 54 phút 

=3 giờ 69 phút =4 giờ 9 phút

 


Báo cáo sai phạm

đổi 3 giờ 15 phút =3,25 giờ

ta có 3,25 giờ +2,7 giờ:3

=3,25 giờ+0,9 giờ

=4,15 giờ 

vote nhé bạn


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 4 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
18
Điểm TT tuần
10
Điểm TT tuần
9
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: