Chi tiết câu hỏi
nakatta12
Gửi lúc: 09:51 30-05-2019

có 1 người đi chợ thấy con cò ko tiến ? tại sao đi về 
trả lời nhanh nha

Toán lớp 1


13 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

cò không tiến là tiền k có


Báo cáo sai phạm
cò không tiến là tiền k có

Báo cáo sai phạm

Người đó đi về vì : cò không tiến là tiền không có.


Báo cáo sai phạm

dung day.Vanlai391 la em cua to.


Báo cáo sai phạm

co ko tien=tien khong co.nguoi do khong co tien de mua do o cho nen nguoi do ve.Vote to nhe.


Báo cáo sai phạm

cò ko tiến là tiền ko có 

người đó ko có tiền


Báo cáo sai phạm

cò ko tiến = tiền ko có

vì ko có tiền


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 10 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: