Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
KindDevil
Gửi lúc: 20:49 11-07-2019

9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2

Biết n ! được coi như là 1.2.3...n.

VD: 5 ! là 1.2.3.4.5


Toán lớp 6


180 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
KindDevil đã chọn câu trả lời này
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha
 

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm

đọc đi vì tao chỉ ns vs nó sao thằng đấy lại bít


Báo cáo sai phạm

hình như bọn nó off hết rùi


Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              Tôn trọng ng sao chép

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              Tôn trọng ng sao chép

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha

Báo cáo sai phạm

M làm đâu bài này m copy của xuantruongts mà


Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm
 Cách này ngắn hơn nha

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
                             Vote hộ mk với nha
                              copy=dog
                            tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm

chắc chắn copy trên mạng


Báo cáo sai phạm

bạn mới học lớp 5 ch học bài này nha


Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0

Báo cáo sai phạm
4!-3!=24-6
=18
9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2
=9!-8!-(7!.8^2)
=322560-322560=0
Vote hộ mk với nha
copy=dog
tôn trọng ng làm

Báo cáo sai phạm

4!-3!=24-6

=18

9 ! - 8 ! - 7 ! . 8^2

=9!-8!-(7!.8^2)

=322560-322560=0

Vote hộ mk với nha

copy=dog

tôn trọng ng làm


Báo cáo sai phạm

em hơi đa nghi mong anh thông cảm


Báo cáo sai phạm

các bạn đừng cmt nx ton trọng ah mk tí đi


Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
 

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
 

Báo cáo sai phạm
9!= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 7!x8x9
8!= 1x2x3x4x5x6x7x8=7!x8
7! Là nhân tử chung, nhóm 7! ra ngoài
7! x (8x9 – 8 – 8x8) = 7! X (8x(9-1 – 8x8) = 0
 

Báo cáo sai phạm
9!= 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 7!*8*9
8!= 1*2*3*4*5*6*7*8=7*8
7! L*à nhân tử chung, nhóm 7! Giai thừa ra ngoài
7! x (8*9 – 8 – 8*8) = 7! X (8*(9-1 – 8*8) = 0

Báo cáo sai phạm
Xem thêm 177 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
20
Điểm TT tuần
11
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: