Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 180.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
duongbaonam2009
Gửi lúc: 10:25 26-03-2020

Một tổ công nhân dự định ngày làm 9 sản phẩm thì hoàn thành khối lượng công việc trong 20 ngày .hỏi nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm bao nhiêu sản phẩm?
NHanh hộ mình nha!

Toán lớp 5
Toán có lời văn


41 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm
Nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:
       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

Báo cáo sai phạm

nếu hoàn thành công việc trong 15 ngày thì ngày đội công nhân đó làm số sản phẩm là:

       9 x 20 : 15= 12 sản phẩm

           đ/s: 12 sản phẩm


Báo cáo sai phạm

lát nữa tui làm cho

bây giờ tui ko mún ở đây chút nào


Báo cáo sai phạm

mình cứ tưởng có nhiều cmt chắc giải được rồi ai ngờ


Báo cáo sai phạm

trong15ngaycongnhanlamđuoc44sanphamcacbannghidunghaysai


Báo cáo sai phạm