Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 150.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
hoangnanit
Gửi lúc: 21:25 13-03-2018

      Có một cuộc thi ma-ra-tông được tổ chức tại trường dành cho tất cả các giáo viên và học sinh.Những người tham gia được đánh số thứ tự từ 0 đến 98. Sau hiệu lệnh xuất phát, mọi người bắt đầu chạy. Hết chặng thứ nhất, có 6 người bỏ cuộc. Đến chặng thứ hai, 15 người bỏ cuộc. Chặng thứ ba, số người bỏ cuộc là 28 người. Cuối cùng khi tới đích tổng số người bỏ cuộc là 32. Bạn thử tính xem đã có bao nhiêu người cố gắng chạy về đích nhé!


Toán lớp 1


15 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

18 người

có 99 người tham gia chạy. Tổng số người bỏ cuộc sau 4 vòng là 81
vậy có 99-81= 18 người cố gắng chạy về đích


Báo cáo sai phạm

17 người cố gắng chạy về đích 


Báo cáo sai phạm

tất cả những người đều cố gắng


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 12 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: