Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 150.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Toán vui mỗi tuần
Image
Toán vui mỗi tuần - Số 81:

Có hai túi kẹo. Số kẹo của túi thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số kẹo của túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì khi đó số kẹo của túi thứ nhất bằng \(\frac{1}{2}\) số kẹo của túi thứ hai. Tính số kẹo lúc đầu ở mỗi túi.

(Lưu ý: Các con chỉ nhập số vào ô gửi bài theo thứ tự túi thứ nhất rồi đến túi thứ hai và cách nhau bởi dấu gạch ngang (-). Ví dụ: 10 - 12)

Nội quy gửi bài.

Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được tặng 20 điểm danh hiệu.
Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh thứ 2 sẽ được tặng 15 điểm danh hiệu.
Và 3 bạn có câu trả lời đúng và nhanh thứ 3-4-5 sẽ được tặng 10 điểm danh hiệu.

Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Xem Đáp án Toán vui mỗi tuần - Số 81

Đáp án đúng là: 40 - 50

Lời giải Toán vui mỗi tuần - Số 81:

Bài giải

Khi chuyển 10 cái kẹo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai thì tổng số kẹo của hai túi không thay đổi.

Phân số chỉ số kẹo ở túi thứ nhất so với túi thứ hai là:

\(\frac{4}{4+5}=\frac{4}{9}\) (tổng số kẹo)

Sau khi chuyển, phân số chỉ số kẹo ở túi thứ nhất so với hai túi là:

\(\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}\) (tổng số kẹo)

Phân số chỉ 10 cái kẹo là:

\(\frac{4}{9}-\frac{1}{3}=\frac{1}{9}\) (tổng số kẹo)

Tổng số kẹo ở hai túi là:

\(10\div\frac{1}{9}=90\) (cái kẹo)

Số kẹo ở túi thứ nhất là:

\(90\times\frac{4}{9}=40\) (cái kẹo)

Số kẹo ở túi thứ hai là:

90 - 40 = 50 (cái kẹo)

Đáp số: Túi thứ nhất: 40 cái kẹo

              Túi thứ hai: 50 cái kẹo

Các đáp án được chấp nhận:
40 - 50
40-50
40 và 50
40 và 50 cái kẹo
Thời gian còn lại 0 ngày. Đã kết thúc!
Câu trả lời của bạn là:
Gửi lúc:
Bạn phải đăng nhập mới gửi được bài. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy nhấn vào đây để đăng kí.
Cẩm nang học tốt

Bạn phải là thành viên VIP mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.

 • halegialinh

  Gửi lúc: 20-01-2019 11:04:47

  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tim chu n

  0 bình luận
 • halegialinh

  Gửi lúc: 20-01-2019 11:01:47

  cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc tìm chu o

  0 bình luận
 • halegialinh

  Gửi lúc: 20-01-2019 11:01:47

  cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc tìm chu o

  0 bình luận
 • toquocviet

  Gửi lúc: 20-01-2019 10:33:00

  6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666966666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 tim so 9

  1 bình luận
  • toquocviet

   Gửi lúc: 20-01-2019 10:33:58

   thay roi

 • DODUCKIEN130211

  Gửi lúc: 20-01-2019 10:31:55

  VGFVGV

  0 bình luận