Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 180.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Đề kiểm tra tháng
Đề kiểm tra Toán lớp 1

Đề kiểm tra 15 phút - Toán lớp 1 - Tháng 8 Miễn phí - Số 1

(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức của năm học trước)

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 1 - Số 1

(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong kỳ I)

Đề kiểm tra cuối năm - Toán lớp 1 - Số 1

(Bài kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học trong cả năm học)
BXH KIỂM TRA Toán lớp 1

Tiếng Anh 123