Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 180.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Góc thông thái (Hỏi - Đáp)
trinhnobita

13+12-14=?

Toán lớp 1
1 trả lời
trinhnobita
342-342=?
Toán lớp 1
1 trả lời
trinhnobita

342-342=?

Toán lớp 1
2 trả lời
lenhoan2008
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 38
Theo tuần
Theo tháng
Tuần 38Tuần 37Tuần 36Tuần 35Tuần 34Tuần 33Tuần 32Tuần 31Tuần 30Tuần 29Tuần 28Tuần 27Tuần 26Tuần 25Tuần 24Tuần 23Tuần 22Tuần 21Tuần 20Tuần 19Tuần 18Tuần 17Tuần 16Tuần 15Tuần 14Tuần 13Tuần 12Tuần 11Tuần 10Tuần 9Tuần 8Tuần 7Tuần 6Tuần 5Tuần 4Tuần 3Tuần 2Tuần 1
Chọn theo lớp                                  --- Tất cả các lớp ---                                                                  Lớp 1                                                                  Lớp 2                                                                  Lớp 3                                                                  Lớp 4                                                                  Lớp 5                                                                  Lớp 6                                                                  Lớp 7                                                                  Lớp 8                                                                  Lớp 9                                                               Chọn theo môn                                  --- Tất cả các môn ---                                                               ÁP DỤNG
Thứ tự của bạn: ---
 
Điểm tuần: ---
 
Điểm tháng: ---
 
Tổng điểm: 2
 
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
 
Điểm TT tuần
32
 
Điểm TT tuần
11
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
6
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
3
 
Điểm TT tuần
2
 
Điểm TT tuần
2
 
 
Toán lớp 1
1 trả lời
lenhoan2008
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 38
Theo tuần
Theo tháng
Tuần 38Tuần 37Tuần 36Tuần 35Tuần 34Tuần 33Tuần 32Tuần 31Tuần 30Tuần 29Tuần 28Tuần 27Tuần 26Tuần 25Tuần 24Tuần 23Tuần 22Tuần 21Tuần 20Tuần 19Tuần 18Tuần 17Tuần 16Tuần 15Tuần 14Tuần 13Tuần 12Tuần 11Tuần 10Tuần 9Tuần 8Tuần 7Tuần 6Tuần 5Tuần 4Tuần 3Tuần 2Tuần 1
Chọn theo lớp                                  --- Tất cả các lớp ---                                                                  Lớp 1                                                                  Lớp 2                                                                  Lớp 3                                                                  Lớp 4                                                                  Lớp 5                                                                  Lớp 6                                                                  Lớp 7                                                                  Lớp 8                                                                  Lớp 9                                                               Chọn theo môn                                  --- Tất cả các môn ---                                                               ÁP DỤNG
Thứ tự của bạn: ---
 
Điểm tuần: ---
 
Điểm tháng: ---
 
Tổng điểm: 2
 
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
 
Điểm TT tuần
32
 
Điểm TT tuần
11
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
6
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
3
 
Điểm TT tuần
2
 
Điểm TT tuần
2
 
 
Toán lớp 1
1 trả lời
lenhoan2008
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 38
Theo tuần
Theo tháng
Tuần 38Tuần 37Tuần 36Tuần 35Tuần 34Tuần 33Tuần 32Tuần 31Tuần 30Tuần 29Tuần 28Tuần 27Tuần 26Tuần 25Tuần 24Tuần 23Tuần 22Tuần 21Tuần 20Tuần 19Tuần 18Tuần 17Tuần 16Tuần 15Tuần 14Tuần 13Tuần 12Tuần 11Tuần 10Tuần 9Tuần 8Tuần 7Tuần 6Tuần 5Tuần 4Tuần 3Tuần 2Tuần 1
Chọn theo lớp                                  --- Tất cả các lớp ---                                                                  Lớp 1                                                                  Lớp 2                                                                  Lớp 3                                                                  Lớp 4                                                                  Lớp 5                                                                  Lớp 6                                                                  Lớp 7                                                                  Lớp 8                                                                  Lớp 9                                                               Chọn theo môn                                  --- Tất cả các môn ---                                                               ÁP DỤNG
Thứ tự của bạn: ---
 
Điểm tuần: ---
 
Điểm tháng: ---
 
Tổng điểm: 2
 
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
 
Điểm TT tuần
32
 
Điểm TT tuần
11
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
6
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
3
 
Điểm TT tuần
2
 
Điểm TT tuần
2
 
 
Toán lớp 1
1 trả lời
lenhoan2008
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 38
Theo tuần
Theo tháng
Tuần 38Tuần 37Tuần 36Tuần 35Tuần 34Tuần 33Tuần 32Tuần 31Tuần 30Tuần 29Tuần 28Tuần 27Tuần 26Tuần 25Tuần 24Tuần 23Tuần 22Tuần 21Tuần 20Tuần 19Tuần 18Tuần 17Tuần 16Tuần 15Tuần 14Tuần 13Tuần 12Tuần 11Tuần 10Tuần 9Tuần 8Tuần 7Tuần 6Tuần 5Tuần 4Tuần 3Tuần 2Tuần 1
Chọn theo lớp                                  --- Tất cả các lớp ---                                                                  Lớp 1                                                                  Lớp 2                                                                  Lớp 3                                                                  Lớp 4                                                                  Lớp 5                                                                  Lớp 6                                                                  Lớp 7                                                                  Lớp 8                                                                  Lớp 9                                                               Chọn theo môn                                  --- Tất cả các môn ---                                                               ÁP DỤNG
Thứ tự của bạn: ---
 
Điểm tuần: ---
 
Điểm tháng: ---
 
Tổng điểm: 2
 
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
 
Điểm TT tuần
32
 
Điểm TT tuần
11
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
6
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
3
 
Điểm TT tuần
2
 
Điểm TT tuần
2
 
 
Toán lớp 1
1 trả lời
lenhoan2008
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 38
Theo tuần
Theo tháng
Tuần 38Tuần 37Tuần 36Tuần 35Tuần 34Tuần 33Tuần 32Tuần 31Tuần 30Tuần 29Tuần 28Tuần 27Tuần 26Tuần 25Tuần 24Tuần 23Tuần 22Tuần 21Tuần 20Tuần 19Tuần 18Tuần 17Tuần 16Tuần 15Tuần 14Tuần 13Tuần 12Tuần 11Tuần 10Tuần 9Tuần 8Tuần 7Tuần 6Tuần 5Tuần 4Tuần 3Tuần 2Tuần 1
Chọn theo lớp                                  --- Tất cả các lớp ---                                                                  Lớp 1                                                                  Lớp 2                                                                  Lớp 3                                                                  Lớp 4                                                                  Lớp 5                                                                  Lớp 6                                                                  Lớp 7                                                                  Lớp 8                                                                  Lớp 9                                                               Chọn theo môn                                  --- Tất cả các môn ---                                                               ÁP DỤNG
Thứ tự của bạn: ---
 
Điểm tuần: ---
 
Điểm tháng: ---
 
Tổng điểm: 2
 
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
 
Điểm TT tuần
32
 
Điểm TT tuần
11
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
9
 
Điểm TT tuần
6
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
4
 
Điểm TT tuần
3
 
Điểm TT tuần
2
 
Điểm TT tuần
2
 
 
Toán lớp 1
0 trả lời
Các câu hỏi khác