Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 150.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Góc thông thái (Hỏi - Đáp)
vuminhnhat1480
do X     X     X la gi
Toán lớp 1
6 trả lời
bato2009

\(\frac{123}{100}:\frac{23}{100}=?\)

Toán lớp 1
2 trả lời
bato2009

Tìm y : 

550 + 50 : x = 650

Toán lớp 4
3 trả lời
trinhnobita
Có 12 con cá ở dưới nước 1 nửa lặn xuống, hỏi còn mấy con cá?
A.12 con cá.
B.6 con cá.
C.4 con cá.
D.3 con cá.
Nếu hay thì nhớ vote câu hỏi hay nha.
Còn không thích thì làm ơn xin đừng báo cáo sai phạm câu hỏi này nha.
Toán lớp 1
20 trả lời
trinhnobita
Có 12 con cá ở dưới nước 1 nửa lặn xuống, hỏi còn mấy con cá?
A.12 con cá.
B.6 con cá.
C.4 con cá.
D.3 con cá.
Nếu hay thì nhớ vote câu hỏi hay nha.
Còn không thích thì làm ơn xin đừng báo cáo sai phạm câu hỏi này nha.
Toán lớp 1
2 trả lời
trinhnobita
Có 12 con cá ở dưới nước 1 nửa lặn xuống, hỏi còn mấy con cá?
A.12 con cá.
B.6 con cá.
C.4 con cá.
D.3 con cá.
Nếu hay thì nhớ vote câu hỏi hay nha.
Còn không thích thì làm ơn xin đừng báo cáo sai phạm câu hỏi này nha.
Toán lớp 1
4 trả lời
trinhnobita
Có 12 con cá ở dưới nước 1 nửa lặn xuống, hỏi còn mấy con cá?
A.12 con cá.
B.6 con cá.
C.4 con cá.
D.3 con cá.
Nếu hay thì nhớ vote câu hỏi hay nha.
Còn không thích thì làm ơn xin đừng báo cáo sai phạm câu hỏi này nha.
Toán lớp 1
1 trả lời
trinhnobita
Có 12 con cá ở dưới nước 1 nửa lặn xuống, hỏi còn mấy con cá?
A.12 con cá.
B.6 con cá.
C.4 con cá.
D.3 con cá.
Nếu hay thì nhớ vote câu hỏi hay nha.
Còn không thích thì làm ơn xin đừng báo cáo sai phạm câu hỏi này nha.
Toán lớp 1
1 trả lời
Các câu hỏi khác