Bài 4: Tôn trọng sự thật - Giáo dục công dân 6

Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật. Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật. Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè. Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm