Tin học 6

Giúp con học giỏi Tin học 6 hơn một cách nhanh chóng. Nội dung bài luyện tập phong phú được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tin học 6 mới - Bộ Kết nối tri thức. Ngoài ra còn có Đề kiểm tra Tin học 6 với mục đích hướng dẫn các em làm bài tốt hơn.
Bảng xếp hạng Tin học 6