Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 17: Kinh tế chung

– Trên bản đồ thể hiện được quy mô và cơ cấu GDP phân theo các khu vực kinh tế của các trung tâm kinh tế, GDP bình quân tính theo đầu người của các tỉnh năm 2007. GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm từ 2000 – 2007.

– Bản đồ cũng thể hiện các vùng kinh tế của Việt Nam (gồm 7 vùng), cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990 – 2007. Từ đó giúp học sinh có thể nắm một cách khái quát nhất về nền kinh tế của nước ta.


Học Tin Học