Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Cây công nghiệp - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Cây công nghiệp. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Cây công nghiệp

Bản đồ cây công nghiệp thể hiện một trong hai nội dung chính là tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với diện tích gieo trồng và được thể hiện bằng phương pháp đồ giải (Cartogram). Nền màu càng đậm, tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp càng cao. Nội dung thứ hai thể hiện sự phân bố của một số loại cây công nghiệp như mía, lạc, bông, thuốc lá (cây công nghiệp ngắn ngày) và cây công nghiệp như chè, hồ tiêu, cà phê, cao su,… (cây công nghiệp dài ngày).

– Nền màu cho biết vùng trồng nhiều cây công nghiệp, kí hiệu các cây công nghiệp cho biết sự phân bố của từng loại cây. Kết hợp với bản đồ Đất, Khí hậu để giải thích sự phân bố đó.

– Biểu đồ phản ánh cơ cấu cây công nghiệp gồm nhóm cây ngắn ngày và lâu năm cũng như tốc độ tăng trưởng của từng loại cây. Trả lời các câu hỏi:

+ Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp nước ta?

+ Tại sao cây công nghiệp lâu năm lại trồng phổ biến ở miền núi và trung du?

+ Tại sao cây chè lại phân bố chủ yếu ở miền Bắc, cây cà phê ở Tây Nguyên, cây cao su ở Đông Nam Bộ?

+ Xếp thứ tự từ cao đến thấp các vùng trọng điểm cây công nghiệp và nêu các cây công nghiệp chủ yếu của từng vùng?


Học Tin Học