Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Lâm nghiệp và thủy sản - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Lâm nghiệp và thủy sản. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Lâm nghiệp và thủy sản

– Nội dung của bản đồ thể hiện hai ngành lâm nghiệp và thủy sản bao gồm: tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh, quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh, sản lượng thuỷ sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh và thành phố, các bãi cá tôm và sản lượng thuỷ sản của cả nước qua các năm.

– Tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh được thể hiện bằng phương pháp đồ giải (Cartogram) với 5 cấp độ màu khác nhau tính theo đơn vị %. Màu càng đậm tỉ lệ diện tích càng cao. Giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh và thành phố được thể hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram) với các thang quy ước 1mm tương ứng với 20 tỉ đồng.

– Sản lượng thuỷ sản đánh bắt và nuôi trồng được thể hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram) với biểu đồ cột. Cột cột màu xanh thể hiện sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, cột màu đỏ là sản lượng thuỷ sản đánh bắt. Dựa vào các đơn vị quy ước, có thể tính được giá trị sản lượng đánh bắt của từng tỉnh (với quy ước 1mm chiều cao ứng với 5.000 tấn) . Trên bản đồ này sản lượng thuỷ sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh, thành phố quá chênh lệch nên ở một số địa phương sản lượng không thể hiện theo đúng tỉ lệ mà có sự phi tỉ lệ hoặc ngắt quãng với giá trị được biểu hiện trên đầu cột. Các bãi cá, bãi tôm được biểu hiện bằng phương pháp vùng phân bố.


Học Tin Học