Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm

Nội dung chính thể hiện trên bản đồ công nghiệp năng lượng là các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các cụm diezen, các nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, các mỏ than, mỏ dầu đang khai thác, hệ thống đường dây tải điện (500 KV, 220 KV) và các trạm biến áp. Trên bản đồ này ngoại trừ hệ thống đường dây tải điện được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu tuyến, các đối tượng còn lại đều được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu. Ngoài ra còn có các biểu đồ: thể hiện sản lượng dầu thô, than sạch, điện và tỉ trọng của công nghiệp năng lượng trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp. Đây là những nội dung nhằm thể hiện rõ thêm sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam. 

– Về cơ cấu, SX điện năng bao gồm nhiệt điện và thủy điện, trong đó thủy điện chiếm chủ yếu.

– Về phân bố, các nhà máy nhiệt điện tập trung ở khu vực ĐBSH và vùng phụ cận, do ở đây có nguồn nguyên liệu than và thị trường tiêu thụ. Lớn nhất là nhà máy nhiệt điện Phả Lại, công suất 440.000 KW, dự kiến xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, công suất 600.000 KW. Khu vực ĐNB có các nhà máy (kể tên và công suất) bởi có nguồn nguyên liệu dầu mỏ và khí đốt, thị trường tiêu thụ lớn.

– Các nhà máy thủy điện tập trung ở TDMNBB, Tây Nguyên, ĐNB do ở đây có nguồn thủy năng to lớn (kể tên các nhà máy ở từng khu vực và công suất).

– Hệ thống đường dây tải điện và các trạm biến áp.

– Các mỏ than, dầu khí đang được khai thác.

– Khai thác biểu đồ để biết sản lượng khai thác và tốc độ tăng trưởng của than, dầu, điện, tỉ trọng của ngành năng lượng trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp.


Học Tin Học