Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại

Trang 24 có 2 bản đồ là bản đồ Thương mại tỉ lệ 1:9.000.000 và bản đồ Ngoại thương, tỉ lệ 1:180.000.000.

– Bản đồ Thương mại tập trung phản ánh các nội dung chính.

+ Thứ nhất là tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ các tỉnh tính theo đầu người bằng phương pháp đồ giải (Cartogram) với gam màu nóng thay đổi sắc độ từ vàng nhạt (mang giá trị dưới 4 triệu đồng) đến sắc độ hồng (mang giá trị là trên 16 triệu đồng).

+ Thứ hai là giá trị xuất nhập khẩu của các tỉnh bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram) với biểu đồ cột bao gồm cột thể hiện giá trị xuất khẩu và cột thể hiện giá trị nhập khẩu, với giá trị tương ứng quy ước trong bản đồ.

+ Thứ ba: Biểu đồ cột chồng thể hiện Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước phân theo thành phần KT qua các năm và Biểu đồ Cơ cấu giá trị hàng Xuất – Nhập khẩu năm 2007.

– Bản đồ Ngoại thương thể hiện kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và các nước bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram) với biểu đồ hình tròn theo bậc thang quy ước bao gồm giá trị dưới 1 tỉ USD đến trên 6 tỉ USD.

Ngoài ra, còn có Biểu đồ Cột ghép thể hiện tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007.


Học Tin Học