Atlat Địa lí Việt Nam trang 28: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 28: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 28: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

- Đối với mỗi vùng đều có 2 bản đồ: Tự nhiên và Kinh tế (năm 2007). 

+ Bản đồ Tự nhiên thể hiện các thành phần của tự nhiên trong đó chủ yếu là địa hình, thủy văn, sinh vật (các bãi cá) và khoáng sản. 

+ Bản đồ Kinh tế (năm 2007) phản ánh hiện trạng sử dụng đất (nền bản đồ) và các ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra còn có nội dung phụ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của từng vùng (biểu đồ tròn) thể hiện GDP của mỗi vùng so với cả nước ở thời điểm năm 2007 (biểu đồ cột chồng).

– Sử dụng bản đồ Tự nhiên thường ở dạng phân tích kiến thức, so sánh, mô tả từng thành phần tự nhiên của vùng hoặc tổng hợp kiến thức địa lí tự nhiên trên quan điểm đánh giá về ý nghĩa kinh tế và như vậy thường có liên quan đến các trang bản đồ kinh tế của vùng.

– Trên bản đồ Tự nhiên các vùng, cũng giống như bản đồ tự nhiên các miền và bản đồ Hình thể có thể khai thác các kiến thức tự nhiên cơ bản một vùng kinh tế về: vị trí địa lí, ranh giới, đặc điểm địa hình, hệ thống sông ngòi, tài nguyên khoáng sản, đất đai,… cách khai thác giống như khai thác bản đồ Các miền địa lí tự nhiên. Từ đó đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế.

– Sử dụng bản đồ Tự nhiên vùng có thể kết hợp với bản đồ Kinh tế để khai thác, đánh giá các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên trên quan điểm kinh tế.

– Sử dụng bản đồ Kinh tế vùng để khai thác hiện trạng sử dụng đất qua nền màu, sự phân bố các trung tâm KT, cơ cấu các ngành công nghiệp và các cây trồng vật nuôi của từng vùng. Định hướng phát triển vùng.

– Sử dụng biểu đồ để thấy được tỉ trọng GDP của từng vùng so với cả nước, qua đó phản ánh vai trò của vùng đối với nền kinh tế đất nước. Kết hợp với sự phân vùng các cơ sở kinh tế, cơ cấu ngành và bản đồ Tự nhiên để thấy được khả năng khai thác và sử dụng tài nguyên của từng vùng.


Học Tin Học