Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai địa lí 12. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

1. Bảo vệ môi trường

Hai vấn đề quan trọng nhất cần quan tâm trong bảo vệ môi trường ở nước ta:

- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường:

   + Biểu hiện là sự mất cân bằng của các chu trình tuần hoàn vật chất gia tăng các hiện tượng bão, lụt, hạn hán và các hiện tượng biến đổi bất thường của thời tiết và khí hậu,…

   + Nguyên nhân: sự khai thác, tác động quá mứa vào 1 thành phần tự nhiên.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường:

   + Biểu hiện: Ô nhiễm không khí; Ô nhiễm đất.

   + Nguyên nhân: Nước thải công nghiệp, sinh hoạt đổ thẳng ra sông hồ chưa qua xử lý.

2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống

a. Bão

- Hoạt động của bão ở Việt Nam.

- Thời gian hoạt động từ tháng 6, kết thúc vào tháng 11. Đặc biệt là các tháng 9 và 10.

- Mùa bão chậm dần từ bắc vào nam.

- Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão.

- Trung bình mỗi năm có 8 trận bão.

- Hậu quả của bão:

+ Mưa lớn trên diện rộng (300 - 400mm), gây ngập úng đồng ruộng, đường giao thông,…

+ Thủy triều dâng cao làm ngập mặn vùng ven biển.

+ Gió mạnh làm lật úp tàu thuyền, tàn phá nhà cửa, cầu cống, cột điện cao thế...

+ Ô nhiễm môi trường gây dịch bệnh.

- Biện pháp phòng chống bão:

+ Dự báo chính xác về quá trình hình thành và hướng di chuyển của cơn bão.

+ Thông báo cho tàu thuyền đánh cá trở về đất liền.

+ Củng cố hệ thống đê kè ven biển.

+ Sơ tán dân khi có bão mạnh.

+ Chống lũ lụt ở đồng bằng, chống xói mòn lũ quét ở miền núi.

b. Ngập lụt, lũ quét, hạn hán và các thiên tai khác

- Ngập lụt: → thiệt hại mùa màng, người và nhà cửa → công trình thoát lũ, xây dựng hồ chứa nước, di dời.

- Lũ quét : → thiệt hại lớn → quy hoạch các điểm dân cư, trồng rừng.

- Hạn hán: → thiệt hại mùa màng, gia súc, rừng và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt → thuỷ lợi.

- Các thiên tai khác: Động đất, lốc, mưa đá, sương muối...

3. Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Nguyên tắc: bảo đảm sự bảo vệ đi đối với phát triển bền vững.

- Các nhiệm vụ chiến lược: (6 chiến lược).


Học Tin Học