Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng địa lí 12. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

1. Thiên nhiên phân hóa theo Bắc – Nam

a. Phần lãnh thổ phía Bắc (Từ dãy núi Bạch Mã trở ra)

- Có kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh.

- Nhiệt độ trung bình năm 22-240C.

- Phân thành 2 mùa là mùa đông và mùa hạ.

- Cảnh quan phổ biến là đới rừng gió mùa nhiệt đới.

- Thành phần sinh vật có các loại nhiệt đới chiếm ưu thế.

b. Phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã vào)

- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm trên 250C.

- Phân thành 2 mùa là mưa và khô.

- Cảnh quan phổ biến đới rừng gió mùa cận xích đạo.

- Thành phần sinh vật mang đặc trưng xích đạo và nhiệt đới với nhiều loài.

2. Thiên nhiên phân hóa theo Đông - Tây

- Từ Đông sang Tây thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải: Vùng biển và thềm lục địa; Vùng đồng bằng ven biển; Vùng đồi núi.

- Nguyên nhân:

   + Do địa hình nước ta phần lớn là đồi núi, có một số dãy núi cao chia cắt lãnh thổ thành các vùng.

   + Do sự tác động của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.


Học Tin Học