Bài 21: Con người và môi trường địa lí - Địa lí lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm bài 21: Con người và môi trường địa lí địa lí 8. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Con người và môi trường địa lí

1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra đa dạng phong phú với nhiều ngành ở khắp nơi trên Trái Đất. 

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm cho cảnh quan thiên nhiên thay đổi 1 phần. 

2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí 

- Hoạt động công nghiệp gây biến đổi lớn cho môi trường tự nhiên. 

- Con người phải lựa chọn các hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường.