Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á - Địa lí lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á địa lí 8. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

- Luôn chiếm hơn 1/2 dân số thế giới.

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên bằng mức trung bình của thế giới.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

- Thuộc các chủng tộc: Môn-gô-lô-it, ơ-rô-pê-ô-it, 1 số thuộc chủng tộc ô-xtra-lô-it.

- Tuy khác nhau về hình thái nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

- Ở Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo và Phật giáo.

- Trên vùng Tây Á: Ki-tô giáo (Pa-le-xtin) và Hồi giáo (Ả-rập Xê-út).