Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam - Địa lí lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam địa lí 8. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Đặc điểm đất Việt Nam

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam

a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam

b. Nước ta có ba nhóm đất chính

- Nhóm đất feralit:

   + Phân bố ở vùng đồi núi thấp, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên.

   + Đặc tính chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét, đất có màu đỏ vàng.

   + Thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp.

Đất feralit trên đá ban dan thích hợp trông cây công nghiệp

- Nhóm đất mùn núi cao:

   + Nhóm đất này chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên.

   + Phân bố dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới núi cao.

- Nhóm đất phù sa sông và biển:

   + Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

   + Phân bố ở các đồng bằng.

   + Tính chất đất: phì nhiêu, đất tới xốp, ít chua, dễ canh tác và làm thủy lợi. Thích hợp trồng các cây lương thực, đặc biệt là lúa nước.

   + Gồm: đất phù sa ngọt, đất chua, đất phèn và đất mặn.

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

- Đất đai là tài nguyên quý giá. 

- Cần phải sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi. 

- Cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở miền đồng bằng ven biển.