Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á - Địa lí lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á địa lí 8. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

1. Đặc điểm sông ngòi

- Có nhiều hệ thống sông lớn. 

- Phân bố không đều và có chế độ nước phức tạp. 

- Bắc Á: sông đổ vào Bắc Băng Dương. 

- Đông Á, Nam Á: sông đổi vào Thái Bình Dương  và Ấn Độ Dương. 

- Sông ngòi châu Á có giá trị kinh tế lớn: GTVT, thuỷ điện, du lịch,... 

2. Các đới cảnh quan tự nhiên

- Cảnh quan tự nhiên đa dạng. 

- Đông Nam Á và Nam Á: rừng cận nhiệt và nhiệt đới ẩm. 

- Tây Á và Trung Á: thảo nguyên, hoang mạc và nửa hoang mạc. 

3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á

- Thuận lợi: Tài nguyên đa dạng, phong phú,... 

- Khó khăn: Núi non hiểm trở, hoang mạc khô cằn, thiên tai,...