Bài 10: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

1. Khái niệm:

Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.

2. Xây dựng nếp sống văn hóa:

   - Giữ gìn trật tự an ninh

   - Vệ sinh môi trường xanh- sạch-đẹp

   - Xây dựng tình đoàn kết xóm làng

   - Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

   - Phòng chống tệ nạn xã hội.

->Làm cho đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú.

3. Ý nghĩa:

- Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

- Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

4. Trách nhiệm của học sinh:

- Tránh những việc làm xấu.

- Tham gia những hoạt động vừa sức mình do thôn xóm tổ chức.