Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà:

   - Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. Không phân biệt đối xử, ngược đãi, xúc phạm con...

   - Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên.

2. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu:

   - Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà.

   - Con cháu có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà. Nghiêm cấm hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ.

3. Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau