Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

1. Tác hại của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

   - Các tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra những tổn thất về người, tài sản cho gia đình và xã hội.

2. Các quy định phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

   - Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

   - Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ qui định về an toàn.

3. Trách nhiệm của học sinh

   - Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

   - Tuyên truyền vận động bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các qui định.

   - Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các qui định trên.