Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

1. Quyền sở hữu của công dân

   - Quyền chiếm hữu: Là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

   - Quyền sử dụng: Là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản.

   - Quyền định đoạt: Là quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho...

2. Nghĩa vụ của công dân

   - Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được sâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước.

   - Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.

   - Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường.

3. Trách nhiệm của Nhà nước

   - Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.

   - Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…

   - Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

=> Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.