Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng,bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

1.Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.

   - Đất đai, rừng núi, sông, hồ, phần vốn và tài sản do nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình văn hoá, xã hội...

   - Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

2. Nghĩa vụ của công dân đối với Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.

   - Công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

   - Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

   - Khi được giao quản lí, sử dụng phải bảo quản, giữ gìn...

3. Nhà nước ban hành và tổ chức

thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân.