Bài 19: Quyền tự do ngôn luận - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Quyền tự do ngôn luận

1. Khái niệm.

   - Là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vẫn đề chung của xã hội.

   - Ví dụ: Phát biểu ý kiến trong buổi họp lớp; đóng góp ý kiến trong buổi họp tổ dân phố…

2. Quyền tự do ngôn luận của công dân.

   - Quyền tự do báo chí.

   - Quyền được thông tin theo quy định của pháp luật.

   - Có quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở.

   - Kiến nghị với đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân...

   - Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật, để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của nhân dân.

3. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi

để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.