Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

 1. Khái niệm:

   - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

   - Ví dụ: Học hỏi khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin…

2. Ý nghĩa:

Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dung đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

3. Bài học rút ra

- Tích cực học tập tìm hiểu đời sống và các nền văn hóa thế giới.

   - Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh truyền thống con người Việt Nam.