Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên - Giáo dục công dân lớp 9

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý tưởng sống của thanh niên

1. Khái niệm:

Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.

2. Biểu hiện

Người có lí tưởng sống là luôn suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân, xã hội; luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung.

3. Ý Nghĩa: 

Người sống có lí tưởng luôn được mọi người tôn trọng

4. Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay

- Xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Thanh niên học sinh phải ra sức học tập rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực để thực hiện lí tưởng.