Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc - Giáo dục công dân lớp 9

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

1. Khái niệm:

- Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...Việt Nam

- Bảo vệ Tổ quốc bao gồm: Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

2. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc:

- Vì non sông Việt Nam được như ngày nay là do cha ông ngàn năm xây đắp, giữ gìn. Ngày nay, Tổ quốc vẫn luôn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm, phá hoại...

- Trách nhiệm của học sinh: Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường , học sinh chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe...thực hiện nhiệm vụ quân sự.

3. Ý nghĩa: 

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và quyền cao quí của Công dân; nghĩa vụ và quyền đó được thể hiện trong hệ thống pháp luật Việt Nam.