Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - Giáo dục công dân lớp 9

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

1. Khái niệm

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới: Là quan hệ bạn bè thân thiết giữa các quốc gia với nhau.

2. Ý nghĩa

Quan hệ hữu nghị sẽ tạo ra điều kiện, cơ hội nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kĩ thuật nhằm tạo sự hiểu biết, tránh gây mâu thuẫn, dẫn đến chiến tranh.

3. Chính sách của Đảng và Nhà nước: Đảng và nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị và hợp tác. Từ đó giúp giới hiểu rõ hơn về Việt Nam...

Trong công cuộc đổi mới hiện nay Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách đối ngoại với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là những cơ hội, đồng thời cũng là những thách thức đối với Việt Nam.

+ Kết hợp để thực hiện thành công các ca phẫu thuật khó, phức tạp.

+ Giao lưu, học hỏi về nền văn hoá, nghệ thuật dân tộc các nước. Gửi học sinh, sinh viên đi du học học ở nước ngoài...

+ Giao lưu buôn bán với các nước, những mặt hàng là thế lợi của nước mình, các doanh nghiệp, các công ty...

+ Nghiên cứu khoa học, chống khủng bố và ngăn chặn chiến tranh.

4. Trách nhiệm của mỗi người: Mỗi cần phải thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè như: Tôn trọng, thân thiện với họ trong cuộc sống hàng ngày.

 


Học Tin Học