Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân lớp 9

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

1. Khái niệm:

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần như: Tư tưởng, đạo đức, lối sống, cách cư xử tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2. Biểu hiện:

Dân tộc Việt Nam có truyền thống tốt đẹp như: Lòng yêu nước, kiên cường, bất khuất, cần cù lao động, hiếu học tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, các tập tục, ứng xử, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, các làn điệu dân ca, tuồng chèo...

3. Ý nghĩa:

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, vì nó góp phần vào việc phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.

4. Cách rèn luyện:

- Chúng ta cần tự hào, bảo vệ, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc...để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.

- Lên án, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến truyền thống dân tộc.