Bài 11: Bài luyện tập 2 - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài luyện tập 2

1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học.

- Đơn chất: A (đơn chất của kim loại và một vài phi kim như S, C...)

                   $A_x$ (phần lớn đơn chất phi kim, thường x=2)

- Hợp chất: $A_xB_y, A_xB_yC_z ...$

2. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử.

- Chọn công thức hóa học của hợp chất 2 nguyên tố  $A_x^aB_y^b$

- Trong đó: a,b lần lượt là hóa trị của nguyên tố A và B.

                x, y lần lượt là chỉ số nguyên tử của A và B.

- Quy tắc: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. 

                ⇒  $a.x = b.y \to \frac{x}{y}=\frac{b}{a}= \frac{b’}{a’}$  (a',b' là những số nguyên đơn giản so với a, b)