Bài 2: Chất - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8, bài 2 chất qua các bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Chất

I - Chất có ở đâu?

- Mọi vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chất.

- Có những chất có sẵn trong tự nhiên, và nhiều chất được điều chế từ thí nghiệm: Chất dẻo, cao su, tơ sợi tổng hợp, thuốc nổ, dược phẩm...

II - Tính chất của chất

1. Mỗi chất có những tính chất nhất định.

- Tính chất vật lý gồm: Trạng thái (rắn, lỏng, khí), màu, mùi, vị, tính tan trong nước (hoặc tan trong các chất lỏng khác), nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt..

- Tính chất hóa học là khả năng chất bị biến đổi thành chất khác. 

2. Ý nghĩa của việc biết tính chất của các chất.

    - Nhận biết được chất, phân biệt được chất này với chất khác.

    - Biết cách sử dụng chất.

    - Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất.

III - Chất tinh khiết.

1. Hỗn hợp.

- Hỗn hợp gồm hai hay ngiều chất trộn lẫn vào với nhau.

2. Chất tinh khiết.

- Chưng cất nước tự nhiên đều thu được nước cất.

Nước tinh khiết có: $t^o_{nc}= 0^oC$ , $t^o_s= 100^oC$ , $D= 1 g/cm^3$

3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp.

Dựa vào tính chất vật lý khác nhau ta có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp.