Bài 20 : Tỷ khối của chất khí - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tỉ khối của chất khí

1. Tỉ khối của các chất khí:

    Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của chất khí A ($M_A$ ) với khối lượng mol của chất khí B ($M_B$ )

                 $d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B}$    gọi là tỉ khối của khí A đối với khí B

  Ví dụ: So sánh khí $CO_2 $ và khí $O_2$  

                 $d_{{CO_2}/{O_2}}= \frac{M_{CO_2}}{M_{O_2}} = \frac{44}{32}= 1,375$

           Khí cacbonic nặng hơn khí oxi 1,375 lần.

2. Tỉ khối của chất  khí A đối với không khí

                 $d_{A/kk}= \frac{M_A}{29}$

   Trong đó: + $M_A$  là khối lượng mol của chất khí A.

                   + Khối lượng mol của không khí là 29.

   Ví dụ: Khí Oxi nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

              $d_{{O_2}/kk} = \frac{M_{O_2}}{M_{kk}} = \frac{32}{29} \approx 1,1$

             Khí oxi nặng hơn không khí 1,1 lần