Bài 21 : Tính theo công thức hóa học - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tính theo công thức hóa học

1. Biết công thức hóa học của hợp chất, xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.

- Bước 1: Tìm khối lượng mol của hợp chất (M)

- Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 hợp chất: $M_A, M_B...$

- Bước 3: Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

                                    $\%m_A = \frac{{M_A} \times {100\%}}{M} $

                                    $\%m_B = \frac{{M_B} \times {100\%}}{M} $

2. Biết thành phần các nguyên tố, xác định công thức hóa học của hợp chất.

- Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: $m_A, m_B$

                                $m_A = \frac{M \times \%A}{100}$ ;             $m_B = \frac{M \times \%B}{100}$ ....

- Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1mol hợp chất: $n_A, n_B...$

                               $n_A= \frac{m_A}{M_A}$   ;                $n_B= \frac{m_B}{M_B}$

- Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.