Bài 24 : Tính chất của oxi - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tính chất của oxi

- Kí hiệu hóa học: O. Nguyên tử khối: 16

- Công thức hóa học ở dạng đơn chất: $O_2$ (chất khí). Phân tử khối: 32

1. Tính chất vật lý

   -  Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

   -  Oxi hóa lỏng ở $-183^oC$ , oxi lỏng có màu xanh nhạt.

2. Tính chất hóa học

a) Tác dụng với phi kim tạo oxit axit

                          $S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2$

                          $4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5$

b) Tác dụng với kim loại tạo oxit bazơ

                         $3Fe + 2O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_3O_4$

c) Tác dụng với các hợp chất.

     Các hợp chất hữu cơ bị đốt cháy bởi oxi tạo thành khí cacbonic, nước và có thể có khí $N_2$

                         $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O$